top of page

ÅRSREDOVISNINGAR

Nedan kan du ta del av den senaste årsredovisningen från Insamlingsstiftelsen Abrigo Rainha Silvia!

Insamlingsstiftelsen är Abrigos största finansiär och finansierar ungefär 80 % av verksamhetens kostnader, samtliga ledamöter i styrelsen arbetar ideellt. Insamlingsstiftelsen står också under Länsstyrelsen i Västra Götalands tillsyn och har 90-konto.

 

Årsredovisningarna innehåller verksamhetsberättelse, resultaträkningar samt balansräkningar. Genom dessa vill vi erbjuda våra givare transparens i form av ekonomiska uträkningar, vilka ämnar visa effekterna och även vilken vikt vårt arbete har för de kvinnor och barn som söker sig till verksamheten.

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen kontrolleras och att du som givare försäkras om att din gåva når sitt ändamål.

Insamlingskontroll har som krav att minst 75% av de insamlade medlen ska betalas ut till ändamålet samt att max 25% tillåts gå till administrationskostnader. Insamlingsstiftelsens styrelse har  som målsättning att hålla dessa ramar med god marginal (2019 uppgick dessa till 15 % enligt årsredovisningen). 

Tyvärr finns årsredovisningarna endast på svenska i nuläget, dessa kan du läsa genom att klicka på respektive ruta i arkivet. Du ladda ner årsredovisningarna som pdf:er. För att kunna göra det behöver du ha Acrobat Reader. Om du inte har det kan du ladda ner Acrobat Reader här.

bottom of page