top of page

TESTAMENTERA TILL ABRIGO – DROTTNING SILVIAS MÖDRAHEM

DITT TESTAMENTE GÖR SKILLNAD!

När Du testamenterar en gåva till Abrigo – Drottning Silvias mödrahem i Rio -  bidrar Du till ett utbildningsprogram för unga hemlösa mammor. Genom ett testamente avgör Du själv hur Dina tillgångar skall fördelas. Din gåva blir en framtida investering i unga kvinnors förmåga att i egen kraft förändra framtiden för sig själva och för sina barn. Genom vår 40-åriga verksamhet har vi sett hur förändringar ger följder för generationer.

Om Du redan har ett testamente kan Du välja mellan att ersätta detta eller göra ett tillägg. Genom vårt samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, helt kostnadsfritt! Vi är befriade från reavinstbeskattning för arv och gåvor i form av aktier eller fastigheter.

TESTAMENTSGÅVA

Klicka här för att komma igång!

Om Du önskar att Abrigos arbete bland mammor och barn i Brasilien skall få en plats i Ditt testamente skriver Du vårt fullständiga juridiska namn ”Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia” och vårt organisationsnummer 855100-5161

 

LÅT DINA IDEAL LEVA VIDARE!

Ett testamente är en levande handling som kan förändras under livets gång. Vänta inte till livets slutskede.

Det är enkelt att skriva ett testamente. Säkert har Du ibland tänkt tanken. Ge tanken en chans att ta form.

 

Om du skriver in Insamlingsstiftelsen för Abrigo i ditt testamente, kommer Din gåva att användas för att stärka, stödja och utbilda fler mammor som lever i utsatthet i Rio de Janeiros kåkstäder och gator. Din gåva blir en investering i kvinnors förmåga att förändra framtiden för sig själva och för sina barn.

 

DU BEHÖVER SKRIVA ETT TESTAMENTE

  • När Du vill testamentera alla eller en del av Dina tillgångar till ett ideellt ändamål.

  • När Du inte har legala arvingar och inte vill att Din kvarlåtenskap skall tillfalla Allmänna Arvsfonden, utan vill ha inflytande över vart tillgångarna hamnar.

  • Testamentet behöver inte registreras men måste förvaras i sin originalform.

Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online.. Du får löpande rådgivning genom processen. Vår stiftelse är befriad från reavinstbeskattning för gåvor i form av aktier eller fastigheter.

Ett juridiskt giltigt testamente skapas helt kostnadsfritt, baserat på dina svar. Har du redan ett testamente sedan tidigare? Du kan ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Det tar inte ens 10 minuter, och självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig.

Klicka här för att komma igång! Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.

bottom of page