Apresentacao1.jpg
RUNDBREV

Kära vänner och medarbetare,

När jag skriver detta befinner jag mig ännu i Göteborg. Dagarna har blivit längre och det är vår i luften. Men över oss slår krigshot och vapenskrammel sina skuggor.

När Du läser detta har jag lämnat Sverige för Brasilien oc h det Abrigo jag älskar. Här väntar många efterlängtade möten och mycket arbete under sex intensiva veckor.

MARS 2022
002.jpg

En berättelse om uppbrott

”Men varför lämnar hon honom inte”? – en vanlig suck från dem som i sin närhet möter kvinnor som lever under våld i nära relationer. Drygt 40 % av de kvinnor som får härbärge på Abrigo är på flykt från män som slår.  Det här är en berättelse av och om kvinnor som gått.

Apresentacao3.png
En av årets framgångar

var att vi, trots restriktioner, kunde fortsätta vårt arbete på Förskolan för de barn som bor på Abrigo, utöka med en klass för barn i skolåldern och ge distansundervisning för dem som inte kunde närvara på grund av karantänen.

En annan stor framgång är att åtta kvinnor genom distansstudier kunnat flytta fram sina positioner i folkskolan. Det är glädjande att många nu nått fram till högstadiet. Men vi möter fortfarande kvinnor som är analfabeter. Samhället lägger ner minimala ansträngningar för att hjälpa vuxna analfabeter till läs- och skrivkunnighet. Och ger därmed sina mest utsatta ingen chans till inkludering i ett samhälle, som också är deras.

Också här har Abrigo en viktig uppgift.

FolhaMars2022-3B_edited.jpg

När vi ser tillbaka

på året som gått minns vi samtal och arbete med de 32 kvinnor och 63 barn som fått en tillflykt på Abrigo; nästan hundra individer med olika bakgrund, behov och möjligheter. Antalet akuta fall har ökat kraftigt i pandemins spår. Femton kvinnor uppgav våld i en nära relation som främsta anledning för att söka hjälp.  Isolering, trångboddhet och ökad fattigdom leder till frustration, som många män ger uttryck för genom att slå sina kvinnor. På Abrigo får de hjälp att bryta upp från våldsamma relationer och göra nya livsval.

När vi började vår verksamhet för över 30 år sedan var målgruppen gravida kvinnor. Idag möter vi unga mammor på flykt. Det ställer nya krav på Abrigos arbetsformer. Både när det gäller social omsorg, undervisning och rättsliga ärenden; anmälningar om misshandel, frågor om underhåll och hjälp med ID-handlingar.

Apresentacao5.jpg
Ett eget hem

...vid årsskiftet kunde fyra av våra kvinnor tillsammans med sina barn flytta in i nyuppförda lägenheter. Det är en stor seger för dem, och för oss. Den dagen då överlämnandet av nycklar ägde rum var en glädjedag för oss alla. Det känns tryggt att fastigheterna ligger nära Abrigo och ger oss möjlighet att hålla kontakten.

Apresentacao4B.jpg
Key Growth – ett nytt och efterlängtat projekt

ett nytt och efterlängtat projekt Tillsammans med Keys Solutions startar vi ett nytt arbete för att underlätta vägen ut i arbetslivet. Key Growth kommer att hjälpa kvinnor och ungdomar från Abrigo till praktikplatser som ger arbetslivserfarenhet. ”För oss handlar det om att alltid ta saker till nästa nivå. Har vi möjlighet att göra någon annans liv till det bättre har det alltid varit en självklarhet för oss. Att få vara med och förändra dessa kvinnors liv och förhoppningsvis få många av dem att bli självförsörjande är ofattbart och otroligt fint.”  skriver Sophie Sörkvist, projektledare på Key Solutions.

 

Abrigo – för oss som vill förändra.

 

Är Du en av oss?

 

Välkommen att följa oss på sociala medier, Du hittar oss på: 

www.facebook.com/abrigorainhasilvia

www.instagram.com/abrigorio

info@abrigo.se