top of page
Søk
  • abrigorainhasilvia

Kjære venner og medarbeidere.Tør vi å håpe på at vi nærmer oss slutten på pandemien som har preget vårt liv i 18 måneder?

Det lysner i Sverige, men i Brasil er håpet fortsatt fjernt. I disse dager passerte antallet døde 500.000. Det kjennes uvirkelig. Med et helsevesen som kollapser, en president som fornekter pandemien og skoler som stenges, vokser politisk, økonomisk og sosial uro.

Hvor mange av de 70 millioner barna og ungdommene, som har mistet 3 semestre, kommer tilbake når skolene åpnes? Det kan ta en generasjon å gjenopprette det som har gått tapt med et utdatert og utilstrekkelig skolesystem.

Vår innsamlingsorganisasjon har et anstrengende år bak seg. Stengte kirker og avlyste menighets- og foreningsaktiviteter har påvirket økonomien vår.

Nå vil jeg be dere alle, som tror på arbeidsmodellen vår – «hjelp til selvhjelp gjennom selvtillit og kunnskap», om å spre informasjon om Abrigo til deres venner og menigheter. Hver gave gjør en forskjell for en liten stiftelse som vår.

Midt i alt det vanskelige har arbeidet vårt fungert godt og utviklet seg via nytenkning, nye ideer og initiativ. Et utrolig dyktig og sammensveiset team har gitt jernet for å takle krisen.


Washington Silva

Oversatt av Berit Aasen

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page